முற்பிறவி பாவங்களைப் போக்கும் அற்புதத் தலம்!

adminuser

Jan 26 2017 Comments

வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பம் வேண்டுபவர்கள் அவசியம் தரிசிக்கவேண்டிய தலம்; பிறக்கும் மனிதர்க்கெல்லாம் புகலிடமாக அமைந்திருக்கும் கோயில்; முன்பிறவி பாவங்களைப் போக்கும் அற்புதத் தலம்; வீடு கட்டுவதற்கு பூஜிக்கப்பட்ட கற்கள் வேண்டுவோர் செல்லவேண்டிய தலம்!

சூரிய பகவான் (புராணம்)

adminuser

Dec 20 2016 Comments

அண்டத்தில் சூரியனை விட ஒளி வடிவம் வேறில்லை என்பதை நாம் அறிவோம். தன் உன்னத ஒளியால் இந்த உலக உயிர்களைக் காக்கும் இவன் தேர்ந்த கல்விமான். எஞ்சிய எட்டுக் கோள்களுக்கும் தன் ஒளியை வாரி வழங்குபவன். காருகபத்யம் முதலிய மூன்று அக்கினிகளில் சூரியன் தோன்றிய வரலாறு சுவை மிக்கதாகும்.

2 Item(s)

Set Ascending Direction
Newsfeed
Blog Categories
Recent Posts
 • முற்பிறவி பாவங்களைப் போக்கும் அற்புதத் தலம்!

  வாழ்க்கையில் நல்ல திருப்பம் வேண்டுபவர்கள் அவசியம் தரிசிக்கவேண்டிய தலம்; பிறக்கும் மனிதர்க்கெல்லாம் புகலிடமாக அமைந்திருக்கும் கோயில்; முன்பிறவி பாவங்களைப் போக்கும் அற்புதத் தலம்; வீடு கட்டுவதற்கு பூஜிக்கப்பட்ட கற்கள் வேண்டுவோர் செல்லவேண்டிய தலம்!

  adminuser

  Jan 26 2017
 • சூரிய பகவான் (புராணம்)

  அண்டத்தில் சூரியனை விட ஒளி வடிவம் வேறில்லை என்பதை நாம் அறிவோம். தன் உன்னத ஒளியால் இந்த உலக உயிர்களைக் காக்கும் இவன் தேர்ந்த கல்விமான். எஞ்சிய எட்டுக் கோள்களுக்கும் தன் ஒளியை வாரி வழங்குபவன். காருகபத்யம் முதலிய மூன்று அக்கினிகளில் சூரியன் தோன்றிய வரலாறு சுவை மிக்கதாகும்.

  adminuser

  Dec 20 2016
Tag Cloud